Jeugdcultuurfonds

Wat is het Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds ondersteunt kinderen wiens ouders te weinig financiële middelen hebben om cultuurlessen en materialen te betalen. Sinds 2010 is gemeente Amersfoort aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Vanaf 2012 is gekozen voor een breed Jeugdsport-en cultuurfonds. U kunt kiezen of u een bijdrage wenst voor óf sportles óf cultuurles. Kinderen van 6 tot 16 jaar komen in aanmerking voor ondersteuning. Per kind of jongeren kan er 400 euro worden aangevraagd voor een jaar op les.

Hoe werkt het

Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds Utrecht kan bijvoorbeeld het lesgeld betaald worden. Het geld wordt altijd door een intermediair aangevraagd die werkt in de omgeving van het kind, bijvoorbeeld een leraar op school of iemand van Bureau Jeugdzorg. Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdcultuurfonds stuurt.

Meer informatie

Consulent Jeugdcultuurfonds Utrecht
Jolanda Kamphuis
Email: consulent.utrecht@jeugdcultuurfonds.nl
Telefoon: 06-54657969
Website: www.jeugdcultuurfonds.nl