Lessen

Onze lessen zijn gericht op persoonlijke mogelijkheden en het versterken van jouw eigen kracht. Omdat wij met kleine groepen werken komt iedereen in de spotlight tijdens de repetities én bij een eventueel optreden. Tijdens de lessen wordt er naast de drie hoofdelementen van musical (zang, spel en dans) ook gewerkt aan samenwerking, respect hebben voor elkaar, presentatietechnieken, lef vergroten en het stimuleren van fantasie en creativiteit. Musical is een geweldig middel voor persoonlijke ontwikkeling en plezier.

De MusicALL klas 

De MusicALL klaslessen zijn een reeks van 30 lessen van 1,5 uur. Tijdens de lessen zullen verschillende thema’s behandeld worden. De thema’s lopen sterk uiteen en kunnen gericht zijn op bijv. concentratie en samenwerking, maar ook in het teken staan van een bepaalde musical of thema. Er is tijdens de lessen uiteraard aandacht voor de drie hoofdpijlers van musical: acteren, dansen en zingen.
Bij de jongere kinderen wordt er spelenderwijs kennis gemaakt met theater en musical. De deelnemers van de oudere musicALL klas gaan tijdens de lessen naast spelenderwijs leren ook meer in op verschillende technieken.
Aan het einde (en wellicht ook tussentijds) zal er een kleine presentatie/voorstelling voor ouders zijn.
Door niet toe te werken naar 1 grote musical zullen alle kinderen even veel aandacht kunnen krijgen en kunnen alle kinderen een kleine hoofdrol krijgen of juist een kleine rol als ze dat liever willen.

Heeft uw kind een extra zorgvraag? Neem ook dan gerust contact met ons op! Iedereen is welkom!

Theatergroep ALL Included 

Theatergroep ALL Included is een theatergroep waar ontmoeting, talent ontdekken en ontwikkelen centraal staat. Iedereen kan meedoen aan de theatergroep, ook mensen met niet aangeboren hersenletsel, een licht verstandelijke beperking of een psychiatrische achtergrond. Iedereen is welkom.

De wensen en verhalen van deelnemers kunnen bij ALL Included worden uitgespeeld. Ervaringstheater krijgt daarmee vorm en iedereen in de groep is vrij om mee te denken en te doen. Het kan zijn dat er een kleine voorstelling of presentatie uitkomt, maar dat is geen doel op zich bij ALL Included.

Na een persoonlijk kennismakingsgesprek waarin wensen met alle mogelijke deelnemers worden besproken, start de groep met een proefles in de vorm van een workshop. Daarna worden acht bijeenkomsten georganiseerd rondom theater, spel en beleving.